0

Книги от Ана Сюел

Запознайте се с...
Ана Сюел
Ана Сюел (1820-1878) още от дете е запленена от силата и красотата на конете. След лошо падане на връщане от училище остава инвалид. Тя е автор само на един роман, който написва през последните седем години от живота си.

Липсват резултати по зададените критерии...