0

Книги от Константин Константинов

Запознайте се с...
Константин Константинов
Константин Константинов (1890-1970) е роден в Сливен. По майчина линия е потомък на Добри Чинтулов. През 1911 г. завършва юридическия факултет на Софийския университет. Дълги години работи като юрист. След 1944 г. е директор на Радио София и председател на Съюза на българските писатели. От 1947 г. се отдава само на литературен труд.