0

Книги от Николай Райнов

Запознайте се с...
Николай Райнов
Николай Райнов (1889-1954) е роден в село Кесарево, Търновско. Завършва духовната семинария, но отказва да стане свещеник. По-късно се записва в рисувателното училище, следва и в чужбина. От 1927 г. е професор по история на изкуството в Художествената академия. През 1948 г. става академик. Николай Райнов е автор на огромно по обем творчество за деца. Само сборниците му с приказки и легенди от цял свят са издадени в една поредица от тридесет тома (1931-1934). Николай Райнов преразказва и най-интересните български народни приказки.

Липсват резултати по зададените критерии...